Kalejdoskop in bookstores

Kalejdoskop in bookstores

  Librebook, Chaussée de Wavre 128, 1050 Brussels Librebook has a unique selection of contemporary fiction in more than 20 European languages. The bookshop aims at breaking borders, at developing unpredictable relations and at networking through cultural and literary experiences. It is also a cultural café where you can enjoy literary discoveries in your preferred languages. Keep an eye on the agenda and look out for Kalejdoskop to […]

Read Me Leave comment

Författarkväll i Paris

Författarkväll i Paris

Britta Röstlund och jag presenterade tillsammans våra parisrelaterade böcker “Vid foten av Montmartre” och “Kalejdoskop” på Svenska studenthemmet i Paris den 19 oktober 2017. Moderator var Maria Ranefalk som doktorerar i fransk litteratur vid Lunds universitet. Mer info. > Fler foton.

Read Me Leave comment

Kalejdoskop

Kalejdoskop

“Även med slutna ögon kunde jag se den cirkelformade staden, gatornas geometri innanför ringvägen, floden i mitten, den högra stranden i norr, den vänstra i söder, kanalerna och parkerna, monumenten. Jag brukade tänka på Paris när jag stod i teckningssalen. Platser och kvarter jag tyckte om rullades fram som skärvor i ett kalejdoskop.” Om boken. > Bokus, Adlibris, Apple, Dito, Bokon, Bokinfo.

Read Me 1 Comment