Pernilla Jourde

Kalejdoskop

Kalejdoskop

“Även med slutna ögon kunde jag se den cirkelformade staden, gatornas geometri innanför ringvägen, floden i mitten, den högra stranden i norr, den vänstra i söder, kanalerna och parkerna, monumenten. Jag brukade tänka på Paris när jag stod i teckningssalen. Platser och kvarter jag tyckte om rullades fram som skärvor i ett kalejdoskop.” Om boken. > Bokus, Adlibris, Apple, Dito, Bokon, Bokinfo.

Read Me 1 Comment