Kalejdoskop

omslag

“Även med slutna ögon kunde jag se den cirkelformade staden, gatornas geometri innanför ringvägen, floden i mitten, den högra stranden i norr, den vänstra i söder, kanalerna och parkerna, monumenten. Jag brukade tänka på Paris när jag stod i teckningssalen. Platser och kvarter jag tyckte om rullades fram som skärvor i ett kalejdoskop.”

Om boken.

> BokusAdlibrisAppleDitoBokon, Bokinfo.

One response to “Kalejdoskop”

  1. Tina Lundberg says:

    Flyhänt och välskriven skildring av Paris alla frestelser, vedermödor och fröjder. Berättarjaget har en glupande aptit på att upptäcka staden och genom alla dess kontakter också sig själv. Ett fiffigt grepp att låta varje arrondissement bära sin egen historia om än sammanflätat med de övriga. I sanning ett kalejdoskop!
    Tina, EU-medarbetare, Bryssel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *